ช่องทางออนไลน์

(Socials)

ข้อมูล (Data)

เยี่ยมชม (Visit)

ที่อยู่ (Address)

337/1 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000
โทร. 088-636-4995

e-mail : dtoysgames@gmail.com

© 2017 by D-Toys Boardgames.

 • ALEPH STEEL PHALANX 300 PT PACK

  ภายในกล่องประกอบด้วย

  • 2x MYRMIDON (Combi Rifle)
  • 1x MYRMIDON (AP CCW)
  • 1x MYRMIDON (Boarding Shotgun)
  • 1x MYRMIDON OFFICER (Chain of Command) (Combi Rifle)
  • 1x MYRMIDON (Spitfire)
  • 1x PHOENIX (Heavy Rocket Launcher)
  • 1x AJAX (EXP CCW)
  • 1x PENTHESILEA (Monofilament CCW)
  • 1x AGÊMA Marksman (MULTI Sniper Rifle)
   ฿4,000.00 ราคาปกติ
   ฿3,600.00ราคาขายลด