ช่องทางออนไลน์

(Socials)

ข้อมูล (Data)

เยี่ยมชม (Visit)

ที่อยู่ (Address)

337/1 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000
โทร. 088-636-4995

e-mail : dtoysgames@gmail.com

© 2017 by D-Toys Boardgames.

 • Beyond Icestorm Expansion

  SKU: 280014-0645
  • PanOceania:
   • 1x Kamau, Amphibious Intervention Teams (HMG)
   • 1x Swiss Guard (HMG)
   • 1x NeoTerra Bolts (Paramedic)
  • Nomads:
   • 1x Hellcats (Spitfire)
   • 1x Intruder, Corregidor Assault Commandos (MULTI Sniper Rifle)
   • 1x Kriza Boracs, Tunguska Crisis Special Unit (MK12)
   ฿2,000.00 ราคาปกติ
   ฿1,800.00ราคาขายลด