ช่องทางออนไลน์

(Socials)

ข้อมูล (Data)

เยี่ยมชม (Visit)

ที่อยู่ (Address)

337/1 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000
โทร. 088-636-4995

e-mail : dtoysgames@gmail.com

© 2017 by D-Toys Boardgames.

 • Beyound Red Veil Expansion

  SKU: 280013-0644
  • Yu Jing:
   • 1x Daofei (HMG)
   • 1x Zhanying Imperial Agent (Breaker Combi Rifle)
   • 1x Guilang Skirmisher (MULTI Sniper Rifle)
  • Haqqislam:
   • 1x Tarik Mansuri (Spitfire)
   • 1x Hassassin Fiday (DA CCW)
   • 1x Hassassin Ragik (Boarding Shotgun)
   ฿2,000.00 ราคาปกติ
   ฿1,800.00ราคาขายลด