top of page
Brush Cleanser 30ml

Brush Cleanser 30ml

SKU: AO-A-BC30
฿370.00ราคา

น้ำยาล้างพู่กันที่ออกแบบมาพิเศษ มีคุณสมบัติในการฟื้นฟู ปรับสภาพ และทำความสะอาด พู่กันโดยเฉพาะ
 

เมื่อคุณเปิดฝาขวดจะได้กลิ่นบางๆของมะนาว  ตัวน้ำยาจะทำการชำระล้าง คราบสกปรก และทำให้พู่กันของคุณกลับมาเหมือนใหม่ 

 

bottom of page