ช่องทางออนไลน์

(Socials)

ข้อมูล (Data)

เยี่ยมชม (Visit)

ที่อยู่ (Address)

337/1 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000
โทร. 088-636-4995

e-mail : dtoysgames@gmail.com

© 2017 by D-Toys Boardgames.

 • Combined Army Onyx Contact Force 300 Pts

  สินค้าภายในกล่องประกอบไปด้วย

  Rodok, Morat Armed Imposition Detachment
  - Combi Rifle
  - Light Shotguns
  - HMG
  - Hacker
  Combined Army Starter Pack
  - Umbra Legates
  - 3 Unidron Batroids
  - Fraacta Drop Unit
  - Maakrep Trackers Unit HMG
  2 Drone Remotes

  โมเดลทุกตัวเป็นเหล็ก ยังไม่ได้ทำการประกอบ และลงสี

   ฿4,000.00 ราคาปกติ
   ฿3,600.00ราคาขายลด