ช่องทางออนไลน์

(Socials)

ข้อมูล (Data)

เยี่ยมชม (Visit)

ที่อยู่ (Address)

337/1 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000
โทร. 088-636-4995

e-mail : dtoysgames@gmail.com

© 2017 by D-Toys Boardgames.

 • CORREGIDOR JURISDICTIONAL COMMAND 300 PT PACK

  ภายในกล่องประกอบด้วย

  • 1x ALGUACIL Hacker (Hacking Device) (Combi Rifle)
  • 1x McMURROUGH (Templar CCW (AP + DA))
  • 1x BANDIT (Boarding Shotgun)
  • 1x MOBILE BRIGADA (Missile Launcher)
  • 1x MOBILE BRIGADA (Boarding Shotgun)
  • 1x MOBILE BRIGADA Hacker (Hacking Device) (Pistol)
  • 1x MOBILE BRIGADA (HMG)
  • 1x TOMCAT Engineer (Combi Rifle + Light Flamethrower)
  • 1x TOMCAT Doctor (MediKit) (Combi Rifle + Light Flamethrower + 1 Zondcat)
  • 1x TOMCAT (D.E.P.)

  โมเดลทุกตัวเป็นเหล็ก ยังไม่ได้ประกอบและลงสี

   ฿4,000.00 ราคาปกติ
   ฿3,600.00ราคาขายลด