ช่องทางออนไลน์

(Socials)

ข้อมูล (Data)

เยี่ยมชม (Visit)

ที่อยู่ (Address)

337/1 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000
โทร. 088-636-4995

e-mail : dtoysgames@gmail.com

© 2017 by D-Toys Boardgames.

 • Fresco : Big Box

  DESIGNER : Marcel SubelbeckMarco RuskowskiWolfgang Panning

  PLAYERS : 2 - 4

  PLAY TIME : 60 mins

  PUBLISHER : Queen Games

  STYLE : EuroWorker Placement

   ฿3,600.00 ราคาปกติ
   ฿3,240.00ราคาขายลด