ช่องทางออนไลน์

(Socials)

ข้อมูล (Data)

เยี่ยมชม (Visit)

ที่อยู่ (Address)

337/1 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000
โทร. 088-636-4995

e-mail : dtoysgames@gmail.com

© 2017 by D-Toys Boardgames.

 • Gloomhaven 2rd + Solo Senario

  Gloomhaven 2rd + Solo Senario


  จำนวนผู้เล่นที่แนะนำ : 1 - 4
  คนเวลาในการเล่นต่อรอบ : 90 - 150 นาที 
  นาทีอายุที่เหมาะสม : 12 ปีขึ้นไป

   

  ประเภทของเกม
  - Co-operative Play
  - Role Playing

   ฿5,890.00ราคา