top of page
Oxidizer สำหรับเหล็ก

Oxidizer สำหรับเหล็ก

SKU: OXI
฿210.00ราคา

ใช้สำทำสนิม แบบระบบธรรมชาติ โดยตัว Oxidizer จะไปทำให้เหล็กเกินสนิมขึ้นสมจริง 
ข้อควรระวังในการใช้งาน เนื่องจากเป็นกระบวนการทางเคมี ในการใช้งาน โปรดใช้ความระมัดระวัง

หลังจากใช้งานแล้วควรเคลือบชิ้นงาน เพื่อป้องกันส่วนที่ oxidizer เกิดความเสียหาย

bottom of page