top of page
Spyfall

Spyfall

SKU: CZE01904
฿1,000.00 ราคาปกติ
฿900.00ราคาขายลด

จำนวนผู้เล่นที่แนะนำ : 3 - 8  คน

เวลาในการเล่นต่อรอบ : 15 นาที

อายุที่เหมาะสม : 13 ปีขึ้นไป

 

ประเภทของเกม
Party Games

bottom of page