ช่องทางออนไลน์

(Socials)

ข้อมูล (Data)

เยี่ยมชม (Visit)

ที่อยู่ (Address)

337/1 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000
โทร. 088-636-4995

e-mail : dtoysgames@gmail.com

© 2017 by D-Toys Boardgames.

 • Tao Long Kickstarter Retailer

  สินค้าประกอบไปด้วย
  - Tao Long Retail Edition
  - KS Exclusive Metal Flux Coin
  - Expansion The 4 seasons
  - Extra 2 Players

   

  Tao Long: The Way of the Dragon is a circular abstract-like game in which each action taken leaves different options for your foe. In it, each player controls a dragon striving to diminish the other whilst bound together by the Tao; you manipulate tokens on a special board in order to activate your dragon, leaving that same board to be manipulated by your opponent on their turn.


  เหมาะสำหรับผู้เล่นตั้งแต่ 2 ถึง 4 คน
  ใช้เวลาในการเล่นต่อรอบประมาณ 10 ถึง 30 นาที

  เหมาะสำหรับผู้เล่นอายุ 14 ปีขึ้นไป

   

  AWARDS & HONORS

  • 2017 Golden Geek Best 2-Player Board Game Nominee
   ฿1,200.00ราคา