top of page

Common Skills ใน The One Ring

Common Skills ใน The One Ring จะถูกแบ่งตาม Attributes (คุณลักษณะ) คือ Body (ความสามารถด้านร่างกาย) , Heart (ความสามารถด้านจิตใจ) และ Wits (ความสามารถด้านฉลาดเฉลียว) ในแต่ละหมวดมีรายละเอียดดังนี้

Body Skills เกี่ยวข้องกับร่างกาย และพลังกายของผู้เล่น

- Awe (Body, Personality) ค่าความสง่างามของร่างกาย ซึ่งจะทำให้ตัวละครที่พบผู้เล่น มีความประทับใจและดึงดูดสายตา สามารถใช้ค่านี้ในการสร้างความประทับใจ หรือแม้ความหวาดกลัวให้ศัตรู

- Athletics (Body, Movement) ค่าความคล่องตัวการขยับร่างกาย การปีนป่าย วิ่ง กระโดด ว่ายน้ำ และขว้างวัตถุ

- Awareness (Body, Perception) ค่าปฏิกริยาตอบโต้ เมื่อเจอเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ ประสาทสัมผัสทั้งห้าของเรา เช่น การได้ยินเสียงแปลกๆ การมองเห็นสิ่งแปลกปลอม เป็นต้น

- Explore (Body, Survival) ค่าการสำรวจ ในพื้นที่ที่เข้าไป ค้นหาเส้นทางการเดินทาง การตั้งแคมป์ว่าแถวนี้ปลอดภัยไหม การรับมือกับสภาพอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย

- Song (Body, Custom) ค่าทักษะด้านดนตรี การเล่นเครื่องดนตรี การขับร้อง แต่งกลอน ทำให้ตัวละครในกลุ่มลดความเครียด ผ่อนคลาย

- Craft (Body, Vocation) ค่างานฝีมือครอบคลุมไปถึงการตีอาวุธ ช่างเหล็ก ช่างไม้ และงานศิลปะ การซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ หรือแม้แต่สิ่งก่อสร้าง

 

Heart Skills เกี่ยวกับจิตใจของผู้เล่น

- Inspire (Heart, Personality) ค่าแรงจูงใจ สามารถสร้างแรงจูงใจ หรือความรู้สึกให้กับตัวละครตัวอื่นได้ การชักจูงให้ทำตาม ซึ่งเป็นการจูงใจที่มากกว่าคำพูด สามารถใช้ได้ในระดับบุคคล หรือกลุ่มคน เป็นความสามารถที่เหมาะกับผู้นำ หรือสร้างกำลังใจ ปลุกขวัญกำลังใจ

- Travel (Heart, Movement) ค่าการเดินทาง ใช้เมื่อเราประสบปัญหากับการเดินทางที่ไม่ค่อยสะดวก พื้นที่ผิดปกติ ไม่ปลอดภัย หรือการเดินที่ต้องหลบซ่อน

- Insight (Heart, Perception) ค่าการจับโกหก ทำให้เราสามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งถึงความต้องการของคนๆนั้น การรู้สึกถึงความผิดปกติจากบทสนทนา หรือให้คำปรึกษา

- Healing (Heart, Survival) ค่าการรักษา รู้จักวิธีการระงับความเจ็บปวด ทำแผล ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างร่างกาย ใช้สมุนไพร และรู้ถึงวิธีรักษาโรคอาการต่างๆนั้น

- Courtesy (Heart, Custom) ค่ามารยาท สามารถช่วยให้เราเข้าใจการปฏิบัติตนของวัฒนธรรมต่างประเพณี สร้างความเป็นมิตรกับคนแปลกหน้า สร้างความประทับใจให้กับคนที่พบ

- Battle (Heart, Vocation) ค่าทักษะการต่อสู้ ใช้ในการหลบหลีกการโจมตี เข้าตะลุมบอนกับกลุ่มศัตรู การต่อสู้ท่ามกลางศัตรู การกระโดดเข้าจู่โจม

 

Wits Skills จะเกี่ยวกับความคล่องตัว และความฉลาดเฉลียวของผู้เล่น

- Persuade (Wits, Personality) ค่าพูดชักจูง ทำให้ผู้เล่นให้เหตุผลชักจูงตัวละครอื่นได้ดี ทำให้คนกลุ่มเล็กๆตั้งใจฟังเรา พูดชักจูงนี้จะใช้เวลานานกว่า Skill Personality อื่นๆ แต่จะส่งผลกระทบที่ลึกซึ้งกับตัวละครนั้น ตะส่งผลถึงความภักดี ความรัก การแนะนำประมุขหรือพระราชา

- Stealth (Wits, Movement) ค่าหลบซ่อน ทำให้ผู้เล่นสามารถซ่อนตัว เคลื่อนที่อย่างเงียบ หลบในเงามืด ทำให้พบตัวได้ยาก

- Search (Wits, Perception) ค่าการสืบค้นหา ใช้ในการตรวจสอบระยะใกล้ ค้นหาชิ้นส่วนต่างๆในพื้นที่ระยะใกล้ การสำรวจ ประตูหรือหีบที่ซ่อนอยู่ การค้นหาตัวของคนในกลุ่มคนขนาดใหญ่

- Hunting (Wits, Survival) ค่าการล่า รู้จักวิธีการล่า แกะรอย สะกดรอย หรือ ระบุรอยเท้า Skill นี้จะครอบคลุมถึงการซ่อนกับดัก การฝึกใช้สัตว์ รวมถึงการรู้ระดับความอันตรายของสัตว์

- Riddle (Wits, Custom) ค่าการแก้ปริศนา การรวบรวมข้อมูล ให้เหตุผล หรือข้อสรุปจากสิ่งที่มี ความหมายแปลกๆ ทั้งในบทสนทนา หรืองานเขียน

- Lore (Wits, Vocation) ค่าความรู้ การเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของสถานที่ บุคคล วัฒนธรรม ภูมิหลังของสิ่งต่างๆที่มาจากองค์ความรู้ตัวผู้เล่น

 

Common Skill Groups มีทั้งหมด 6 Skills คือ - Personality (Awe, Inspire, Persuade) ค่าบุคลิกภาพ ผู้เล่นที่มีค่าพลังในกลุ่มนี้ จะทำความสามารถที่จะเป็นผู้นำของกลุ่มได้เป็นอย่างดี

- Movement (Athletics, Travel, Stealth) ค่าการเคลื่อนไหว ผู้เล่นที่มีค่าในกลุ่มนี้จะสามารถเดินทางได้อย่างต่อเนื่อง ข้ามผ่านอุปสรรคได้เป็นอย่างดี

- Perception (Awareness, Insight, Search) ค่าความเข้าใจ ผู้เล่นที่มีค่าในกลุ่มนี้ จะสามารถตรวจสอบสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวได้ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ เสียง การซุ่มโจมตีจากศัตรู หรือจุดแตกของกำแพง หรือประตู

- Survival (Explore, Healing, Hunting) ค่าการเอาชีวิตรอด เป็นทักษะที่ค่อนข้างจำเป็นต่อกลุ่มที่จะทำให้การผจญภัยนั้นราบลื่นขึ้น

- Custom (Song, Courtesy, Riddle) ค่าประเพณี ค่าเหล่านี้จะทำให้ผู้เล่นเข้าใจ และมีความลึกซึ้งในภูมิหลังเรื่องราว เผ่าพันธุ์ต่างๆ

- Vocation (Craft, Battle, Lore) ค่าวิชาชีพ ผู้เล่นจะมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี ก่อนออกผจญภัย

Comentários


บทความล่าสุด
ึึคลัง
ติดตามเรา
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
bottom of page